ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΤ ΕΡΓΟΥ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Κ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την σχετική Προκήρυξη