Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ-Πορθμείο Γλύφας τμήμα από Χ.Θ.:8+120 έως Χ.Θ.:11+627,05

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ-Πορθμείο Γλύφας τμήμα από Χ.Θ.:8+120 έως Χ.Θ.:11+627,05

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο