Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου:Δίκτυο άρδευσης στην περιοχή Βαθύκοιλου του Δήμου Στυλίδας

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Δίκτυο άρδευσης στην περιοχή Βαθύκοιλου του Δήμου Στυλίδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο