Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: Ανόρυξη γεώτρησης στο Τ.Δ. Άνω Αγόριανης Δήμου Θεσσαλιώτιδας

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: Ανόρυξη γεώτρησης στο Τ.Δ. Άνω Αγόριανης Δήμου Θεσσαλιώτιδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο