Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Έργου “Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Σκύρου”

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Σκύρου”, με προϋπολογισμό 100.000 ΕΥΡΩ. Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων οδοποιΐας με προϋπολογισμό 81.284,19  €. Πληροφορίες στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Π. Μερτύρη τηλ:2221354166.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο