Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Προστασία των παράλιων υδροφορέων απο την υφαλμύρωση σε περιοχές του νομού Φθιώτιδας-Προμήθεια εξοπλισμού

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Προστασία των παράλιων υδροφορέων απο την υφαλμύρωση σε περιοχές του νομού Φθιώτιδας-Προμήθεια εξοπλισμού

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε