Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο:«Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε