Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: Κατασκευή τμήματος επενδεδυμένης τάφρου οδού Γιαννιτσού-Πάππα

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: Κατασκευή τμήματος επενδεδυμένης τάφρου οδού Γιαννιτσού-Πάππα

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο