ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Περίληψη απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. Α2-861/14-08-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 2044/Β΄)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε