Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου Ν.4177/2013 και της Υ.Α. Α2-718/2014 απο την Δ/νση Ανάπτυξης Περ.Ενότητας Φθιώτιδας

 

 Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε