Περίληψη απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.Φθιώτιδας