Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου του Ν. 4177/2013 και της Υ.Α. Α2-718/2014 από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας

περιληψη για ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ Ν 4177 ΡΟΥΣΚΑΣ