Περίληψη απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το Ν.4177/2013 και της Υ.Α. 91354/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ_ΤΣΕΛΛΟΣ-1_signed