Πληροφορίες για την Επιτροπή Διαβούλευσης

Με την αριθ. 10/2020 (ΑΔΑ: 6ΦΘΓ7ΛΗ-ΕΛ6) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, συγκροτήθηκε η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης Στερεάς Ελλάδας.

Με την αριθ. 125920/2207/15-2-2021/Δνση Διοίκησης (ΑΔΑ: ΨΜΘ97ΛΗ-4Ψ6) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί ορισμού μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Στερεάς Ελλάδας και τις  αριθ. 239870/3754/29-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΞΨΧ7ΛΗ-71Α) και αριθ. οικ.216667/2397/23-9-2022 (ΑΔΑ:)  αποφάσεις τροποποίησης η σύνθεση της Επιτροπής έχει όπως παρακάτω:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σπυρίδων Νικολάου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΜΕΛΗ
1. Ανεστοπούλου Σοφία, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Φθιώτιδας, με αναπληρωτή τον Μπουρογιάννη Βάϊο,
2. Υφαντή Ελένη, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, με αναπληρωτή τον Κορδή Δήμο,
3. Κολιούσης Κωνσταντίνο, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς, με αναπληρωτή τον Καρβούνη Χρήστο,
4. Καπούλας Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Θήβας, με αναπληρωτή τον Κοσμά Κοσμά,
5. Χούπας Δημοσθένης, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Ευρυτανίας, με αναπληρωτή τον Τσιγαρίδα Νικόλαο,
6. Γιαννοσπύρος Σάββας, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Φωκίδας, με αναπληρωτή τον Αγγελόπουλο Ευθύμιο,
7. Λυκόπουλος Αθανάσιος, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τμήμα Ανατολικής Στερεάς), με αναπληρωτή τον Μπράλιο Ιωάννη,
8. Λάππας Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τμήμα Νομού Εύβοιας), με αναπληρωτή τον Πανταζή Νικόλαο,

9. Στάικος Αλέκος, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με αναπληρωτή τον Μακρόπουλο Πέτρο,
10. Κοτσαύτης Σπυρίδων, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Εύβοιας, με αναπληρωτή τον Βαρελά Βασίλειο,
11. Τσάμπρας Χρήστος, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας, με αναπληρώτρια την Παπαδοπούλου Σπυριδούλα,
12. Κυρίτσης Αθανάσιος, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, με αναπληρωτή τον Σανίδα Χρήστο,
13. Αυγερινός Βασίλειος, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Φωκίδας, με αναπληρωτή τον Κούκο Παναγιώτη,
14. Βιογιαντζής Σπυρίδων, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του 8ου Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου, με αναπληρωτή τον Ρεντία Γεώργιο,
15. Ξυγκογιάννη Μαρία, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του 9ου Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου, με αναπληρωτή τον Κίτσο Γεώργιο,
16. Μακρυγιάννης Αθανάσιος, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας, με αναπληρωτή τον Πατσούρα Ιωάννη,
17. Βλασοπούλου Ολυμπία, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας, με αναπληρωτή τον Σπανόπουλο Κωνσταντίνο,
18. Καλύβα Αλεξάνδρα, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Λαμίας, με αναπληρωτή τον Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλο,
19. Χαλιώτης Γεώργιος, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκίδας, με αναπληρωτή τον Αϊβαζίδη Παύλο,
20. Περγαντάς Ιωάννης, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Λιβαδειάς, με αναπληρωτή τον Βάγκο Ιωάννη,
21. Πρωτόπαπα Φιλιώ, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Θήβας, με αναπληρωτή τον Ανανίκα Λουκά,
22. Κυριακίδης Αλέξανδρος, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Άμφισσας, με αναπληρωτή τον Ταμζτζή Σπυρίδωνα,
23. Χαλκιά Νεκταρία, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Καρπενησίου, με αναπληρώτρια την Παυλίδου Μαρία,
24. Πλιάτσικας Γεώργιος, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Στυλίδας, με αναπληρωτή τον Λυρίτση Αθανάσιο,
25. Καρβελάς Γεώργιος, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος της Ένωσης Δασικών Αγροτικών Συνεταιρισμών Εύβοιας, με αναπληρωτή τον Γκάνη Γεώργιο,
26. Ρεπούσκος Πέτρος, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Θήβας, με αναπληρωτή τον Δέδε Ηλία,
27. Μάμαλη Ξανθή, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος της Ένωσης Δασικών Αγροτικών Συνεταιρισμών Ευρυτανίας, με αναπληρώτρια την Λάμπρου Ιωάννα,
28. Δασαργύρης Παναγιώτης, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χρισσού, με αναπληρωτή τον Πεπόνη Δημήτριο του Παναγιώτη,

29. Μόσχου Σοφία, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών – Παράρτημα Φθιώτιδας, με αναπληρώτρια την Αργυρίου Πάβια,
30. Θαλασσινού Μαρία, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Γυναικών “ΙΣΜΗΝΗ”, με αναπληρώτρια την Καρανάσιου Αλεξάνδρα,
31. Κωνσταντινίδου Ακριβή, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Λυκείου Ελληνίδων – Παράτημα Χαλκίδας, με αναπληρώτρια την Κωτσή Μαρία,
32. Νικολαΐδης Δημήτριος, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρπενησίου, με αναπληρώτρια την Σιαμπούλη Παρασκευή,
33. Μερινόπουλος Παναγιώτης, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Κέντρου Φωκίδας, με αναπληρωτή τον Αναγνώστου Μιχαήλ,
34. Ντούβα Μαριάνθη, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού – Περιφερειακό Τμήμα Λαμίας, με αναπληρωτή τον Σπαλιώρα Κωνσταντίνο,
35. Φιλοσοφοπούλου Βασιλική, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας – Παράρτημα Λιβαδειάς, με αναπληρώτρια την Ρεμπάπη Χρυσούλα,
36. Μερτζιάνη Ειρήνη, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Πανευβοϊκού Συλλόγου Α. με Α. “Άνθρωπος – Ελπίδα – Πολιτισμός”, με αναπληρώτρια την Σκιά – Νικολάκη Σταυρούλα,
37. Κριπάση – Μπάρκα Αναστασία, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Α. με Α. Νομού Ευρυτανίας, με αναπληρωτή τον Μπάρκα Θεόδωρο,
38. Κωνσταντίνου Δημήτριος, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Κέντρου Πρόληψης Ν. Φωκίδας “ΔΙΑΔΡΟΜΗ”, με αναπληρώτρια την Σκαρλή Παναγιώτα,
39. Λεοντίου Ευστάθιο, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Διοικούσας Επιτροπής Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αναπληρωτή τον Κασαρά Χαράλαμπο,
40. Κουδούνης Νικόλαος, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, με αναπληρωτή τον Λώλο Παναγιώτη,
41. Λεμονίδης Αθανάσιος, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών  Στερεάς Ελλάδας, με αναπληρωτή τον Λυμπαρέτ Τζιρακιάν,
42. Ντούζγος Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με αναπληρωτή τον Παλέτσο Ευθύμιο,
43. Ντογκούλης Δημήτριος, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, με αναπληρωτή τον Ράπτη Χρήστο,
44. Μεταξάς Θεόδωρος, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αναπληρώτρια την Κατσαρδή Βανέσα,
45. Γιαννούχος Λάμπρος, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας, με αναπληρώτρια την Ιωσήφ Στυλιανή,
46. Δήμου Δήμητρα, τακτικό μέλος – πολίτης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
47. Κωσταράς Σπυρίδων, τακτικό μέλος – πολίτης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
48. Αφεντάκη Ελένη, τακτικό μέλος – πολίτης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
49. Μάμαλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος – πολίτης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
50. Γκανίδης Δήμος, τακτικό μέλος – πολίτης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Αρμοδιότητες Επιτροπής Διαβούλευσης
(άρθρο 178 ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”)

Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται, με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, που λαμβάνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών, Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης ως γνωμοδοτικό όργανο.
Η θητεία της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των περιφερειακών αρχών.

1. Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των, κατά το δυνατόν, αντιπροσωπευτικότερων, σε περιφερειακό επίπεδο, φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων,
β) των επιμελητηρίων και των επιστημονικών οργανώσεων, συλλόγων και φορέων,
γ) των συνεταιριστικών οργανώσεων,
δ) των εργαζομένων στην περιφέρεια και στα νομικά της πρόσωπα,
ε) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
στ) οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην περιφέρεια και
ζ) πολίτες.

Ο αριθμός των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης που ορίζονται από τους φορείς των περιπτώσεων α΄ έως και στ΄ μπορεί να είναι από τριάντα (30) έως εξήντα (60) μέλη. Στην περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το 1/3 του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α΄ έως στ΄, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στην περιφέρεια και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε πολίτης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων της περιφέρειας. Έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη συγκρότηση της επιτροπής, ο περιφερειάρχης δημοσιεύει υποχρεωτικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της περιφέρειας πρόσκληση προς τους πολίτες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου. Οι οριζόμενοι από τον ειδικό αυτό κατάλογο, έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν συνυπολογίζονται όμως για την απαρτία της επιτροπής.

Στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης προσκαλούνται και συμμετέχουν υποχρεωτικά με δικαίωμα λόγου ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες, οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, καθώς και οι επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο περιφερειακό συμβούλιο.
Επίσης είναι δυνατόν να καλούνται και να παίρνουν το λόγο, ανάλογα με τα συζητούμενα θέματα, οι δήμαρχοι της περιφέρειας, καθώς και εκπρόσωποι της αποκεντρωμένης διοίκησης στην οποία υπάγεται η περιφέρεια, των κρατικών υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια και ο περιφερειακός διαμεσολαβητής.

2. Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης:
α) Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέρειας.
β) Γνωμοδοτεί ως προς θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος.
γ) Εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
Η διατύπωση γνώμης από την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της περιφερειακής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
δ) Μπορεί να εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο τη διεξαγωγή περιφερειακού δημοψηφίσματος.
ε) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 78 του ν. 4172/2013.

3. Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και μία φορά τουλάχιστον κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση είτε από τον πρόεδρο της επιτροπής είτε από τους φορείς των περιπτώσεων α΄ έως στ΄ της παραγράφου 1 είτε από το 1/3 των πολιτών που συμμετέχουν στην επιτροπή, σύμφωνα με την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 και διατυπώνει τη γνώμη της για τα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η σύγκλησή της γίνεται με πρόσκληση του προέδρου της, η οποία κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της περιφερειακής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες της περιφέρειας και τηρούνται πρακτικά. Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνει, ύστερα από συζήτηση, τη γνώμη της, στην οποία αναγράφονται όλες οι γνώμες των μελών της.

4. Με πρόταση οποιουδήποτε μέλους της επιτροπής και εφόσον αυτή εγκριθεί από το ένα πέμπτο (1/5) των μελών της, μπορεί να συζητηθεί και οποιοδήποτε θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

5. Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και, με μέριμνα του προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου, δημοσιοποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ιδίως στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες και η επιτροπή μπορεί, με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της, να επιτρέπει να λάβουν το λόγο και πολίτες, πλέον των οριζόμενων, σύμφωνα με την παράγραφο 1, ως μελών της, που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση.

6. Οι αποφάσεις της επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη τους.

7. Το περιφερειακό συμβούλιο, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών, ψηφίζει ή επικαιροποιεί τυχόν υφιστάμενο κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο της περιφέρειας, που δεν ρυθμίζονται στο παρόν».