Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Κατεβάστε το pdf αρχείο

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας