Περιφερειακή Εκδήλωση του ΣΕΤΕ στη Λαμία

 

   Περιφερειακή εκδήλωση του ΣΕΤΕ