Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας_Παράταση δηλώσεων συμμετοχής στην ψηφιακή εκδήλωση «1η GREEK-NORDIC DIGITAL TRADE WEEK»

1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ ONLINE Β2Β ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

 

2.BOOKING FORM ORGANIC GREEK NORDIC DIGITAL TRADE WEEK_CENTRAL GREECE

 

3.ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ONLINE Β2Β ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ