Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Eξετάσεις για την απόκτηση Αδειών Τεχνικής Επαγγελµατικής ∆ραστηριότητας σε Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις2 ης Οµάδας Α΄ Ειδικότητας

ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-ΓΙΑ-ΤΙΣ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΤΩΝ-ΗΛΕΚTΡΟΛΟΓΩΝ