Περιφ. Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ:


 
 

ΜΕΛΗ:


1. Ευστάθιο Κάππο / Αθανάσιο Μιχελή (αναπληρ.)

2. Χρήστο Δημητρίου / Ηλία Παλιαλέξη (αναπληρ.)

3. Δημήτριο Τσιαγαρίδα /  Παναγιώτα Παρηγόρη (αναπληρ.)

4. Πέτρο Καραστάθη / Ηλίας Μπότσικα (αναπληρ.)

5. Παγώνα Κουτούλα / Κωνσταντίνο Πάσσα (αναπληρ.)

6. Ευθυμία Μόσχου / Χαράλαμπο Φαρόπουλο (αναπληρ.)

7. Νικόλαο Γιαννούλη / Ελευθέριο Χαλιώτη (αναπληρ.)

8. Σπυρίδωνα Βογιατζή / Ευάγγελο Ντούνα (αναπληρ.)

9. Ιωάννη Καναπίτσα / Κωνσταντίνα Ευαγγελίου (αναπληρ.)

10. Γεώργιο Ανέστη / Παναγιώτη Ριζάκο (αναπληρ.)

11. Δημήτρη Δημητρίου / Κωνσταντίνο Τσιάμη (αναπληρ.)

Σχολιάστε