Προκήρυξη δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους ∆ολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας»

Πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο

Σχολιάστε