ΠΕ Βοιωτίας:Έκθεση Αυτοψίας για την βιοµηχανία εµφιάλωσης – συσκευασίας ( προϊόντων, εξάνιο , φωτ . πετρέλαιο , υδροχλωρικό οξύ , white spir it και υποχλωριοδες νάτριο ) για την τροποποίηση αδείας λειτουργίας µετά από υπαγωγή σε Π . Π . ∆ . ( σύµφωνα µε την ΥΑ οικ .483/35 Φ .15/03- 02- 2012)(MAMAΛHΣ ABEE) .

5739-ΕΚΘΕΣΗ-ΑΥΤΟΨΙΑΣ_-11-11-2016