ΠΕ Βοιωτίας: Έκθεση Επιθεώρησης σε εφαρμογή του άρθρου 5 & 10 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012 ( Δραστηριότητα περ. άρθρο 19.4 του Ν. 3982/2011 ).Ν. ΓΑΒΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ EUROINOX

4735-ΑΥΤΟΨΙΑ-ΓΑΒΑΛΑΣ-2016