ΠΕ Βοιωτίας: Ορθή Επανάληψη- Έκθεση Επιθεώρησης σε εφαρμογή των άρθρων 9 – 10 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012(ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ)

ΕΚΘΕΣΗ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ-ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ