ΠΕ Βοιωτίας:Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 499,80 KW¨ του «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» που βρίσκεται στη θέση ¨ΠΑΤΗΜΑ¨ της Δ.Ε. Θήβας του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΦΒ_66Α47ΛΗ-ΑΟ9

Σχολιάστε