ΠΕ Βοιωτίας: Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 499,20 KW¨ της εταιρείας «ΓΑΛΑΝΟΣ Χ. – ΚΑΤΣΙΚΑΣ Γ. – ΚΑΤΣΙΚΑΣ Λ. Ε.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «ΜΑΛΤΑ» του Δ.Δ. Δαυλείας του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΒΩΗ7ΛΗ-Β7Δ

Σχολιάστε