ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ:Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 4963/30-12-2014 (ΑΔΑ: 7ΞΨΑ7ΛΗ-ΘΣΞ) Απόφασης Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του έργου: Εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ονομαστικής ισχύος 4.0 MW στη θέση ‘‘Κόκκινο Λιθάρι’’ , Τ.Κ. Τραγάνας, Δ.Δ. Αταλάντης, Δήμου Λοκρών , Π.Ε. Φθιώτιδας Π.Σ.Ε. της εταιρείας AIRENERGY Α.Ε ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΘΑΡΙ Ε.Ε. (ΠΡΩΗΝ “ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΘΑΡΙ Ο.Ε.”) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ρ9ΓΣ7ΛΗ-2ΧΤ (1)-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ