ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ: ΑΔΕΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ – ΕΚΣΥΧΡ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΤΡΩΝΗ ΑΒΕΕ

Έγκριση εγκατάστασης (επέκτασης και εκσυγχρονισμού) εργοστασίου παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας, της “ΠΛΑΣΤΙΚΑ Κ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε”, στην Τοπ. Κοινότητα Μαλαμάτων, του Δήμου Δωρίδας, της Περ. Ενότητας Φωκίδας.