ΠΕ Ευβοίας: Υπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας του επαγγελματικού εργαστηρίου παραγωγής παγοκύβων, με την επωνυμία «ΜΠΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»

ΥΔ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΟΜΒ7ΛΗ-ΓΦΙ

Σχολιάστε