ΠΕ Ευβοίας: Απόφαση απαλλαγής από άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας Εφεδρικού (H/Z), της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»_ Α.Π. ΣΚΟΠΙΕΣ Β’

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ Η_Ζ _Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. _ Α.Π. ΣΚΟΠΙΕΣ Β' (Ω81Θ7ΛΗ-7Ω9)

Σχολιάστε