ΠΕ Ευβοίας: Απόφαση απαλλαγής από άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας Εφεδρικού (H/Z), της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»_ Α.Π. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ Α’

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ Η_Ζ _Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. _ Α.Π. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ Α' (Ω11Ν7ΛΗ-Θ9Τ)