ΠΕ Ευβοίας: Απόφαση απαλλαγής από άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας Εφεδρικού (H/Z), της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»_ Α.Π. ΑΝΤΙΑ Β’