ΠΕ Ευβοίας: «Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) οινοποιείου – εμφιαλωτηρίου οίνου με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία, «ΤΖΙΒΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»