ΠΕ Ευβοίας: «Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) μονάδας συρματουργίας με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία, «ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΙΠΟΣ – Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΙΠΟΣ Ψ2Ρ57ΛΗ-2ΦΒ

Σχολιάστε