ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) μονάδας παραγωγής υδροξειδίου του μαγνησίου, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία με δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ»

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΤΕΡΝΑ 90ΩΖ7ΛΗ-Ω94