ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για την εγκατάσταση και λειτουργία βιοτεχνίας παραγωγής υγρού σαπουνιού και βαφής μαλλιών δια απλής ανάμιξης