ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για την εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανίας παραγωγής καλαμακίων (χάρτινων και πλαστικών)