ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας «ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ -ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», με φορέα εκμετάλλευσης τον «Χρήστο Περήφανο»

6ΣΖ57ΛΗ-ΒΦΞ.ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ pdf