ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας «ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ», με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

Ω1007ΛΗ-Θ2Τ