ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΞΗΡΩΝ ΣΥΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΚΟΠΑΣΤΑΣ»

ΩΝ7Τ7ΛΗ-Ζ16_211022-33906 ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΟΥΣΕΤΗ Ο.Ε