ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας χονδρικού εμπορίου στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων

Ω1ΝΤ7ΛΗ-Φ2Κ