ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για την εγκατάσταση και λειτουργία επαγγελματικού εργαστηρίου «Επεξεργασία και συσκευασία φρούτων και λαχανικών, παραγωγή χυμών από φρούτα και λαχανικά, παραγωγή αεριούχων ή μη αναψυκτικών»

6Ω3Ι7ΛΗ-ΙΙΑ