ΠΕ Ευβοίας: «Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για τη λειτουργία μονάδα παραγωγής και εμφιάλωσης με φορέα εκμετάλλευσης τον “ΠΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”

9ΨΡΓ7ΛΗ-ΗΒΣ