ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για τη λειτουργία Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΚΟΥΚΗ Α.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ»