ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για τη λειτουργεία Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής (Κ.Α.Δ.), με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΛΕΩΝ – ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.»

Ψ73Μ7ΛΗ-ΔΚ9