ΠΕ Ευβοίας: «Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) επαγγελματικού εργαστηρίου, με φορέα εκμετάλλευσης τον «ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ»

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ω5ΚΘ7ΛΗ-2ΑΝ

Σχολιάστε