ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) επαγγελματικού εργαστηρίου επεξεργασίας νωπού κρέατος, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ Ι.Κ.Ε.»