ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3244/Φ.14/3063/04-07-2019 ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ