ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3244/Φ.14/3063/04-07-2019 ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΨΙ4Α7ΛΗ-5Σ5)