ΠΕ Ευβοίας: Πιστοποίηση μέσης λιανικής τιμής κρεάτων Σεπτέμβριος 2021