ΠΕ Ευβοίας: Πιστοποίηση μέσης λιανικής τιμής κρεάτων – Νοέμβριος 2021

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021