ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021